Menu
Tiếng việt Korean

KINH DOANH ONLINE VỚI TÊN MIỀN ĐẸP NHẤT

Dịch vụ mua tên miền, đăng ký tên miền với nhiều sự lựa chọn. Tên miền giá rẻ nhất, kích hoạt chỉ 5 phút!

BẢNG GIÁ TÊN MIỀN .VN VÀ QUỐC TẾ

Đăng ký tên miền để bảo vệ thương hiệu của bạn ngay hôm nay

 

Tên miền Việt Nam 1 năm 2 năm 5 năm 10 năm
.vn 750.000 đ 1.205.000 đ 2.570.000 đ 4.845.000 đ
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 630.000 đ 965.000 đ 1.970.000 đ 3.645.000 đ
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn | .ac.vn

.info.vn | .health.vn | .int.vn

400.000 đ 610.000 đ 1.240.000 đ 2.500.000 đ
.name.vn 75.000 đ 115.000 đ 235.000 đ 435.000 đ
Tên miền Quốc Tế 1 năm 2 năm 5 năm 10 năm
.com 263.000 đ 526.000 đ 1.315.000 đ 2.630.000 đ
.net 263.000 đ 526.000 đ 1.315.000 đ 2.630.000 đ
.info 279.000 đ 558.000 đ 1.395.000 đ 2.790.000 đ
.org 279.000 đ 558.000 đ 1.395.000 đ 2.790.000 đ
.top 280.000 đ 560.000 đ 1.400.000 đ 2.800.000 đ
.shop 960.000 đ 1.920.000 đ 4.800.000 đ 9.600.000 đ

 

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second